Informacija o evidentiranim požarima

 

U vremenskom periodu od 01. do 20. 2. 2024. godine na području odgovornosti Ministarstva unutarnjih poslova Hercegbosanske županije evidentirano je 29 požara, od toga deset požara na području PP Livno, šest požara na području PP Glamoč, pet požara na području PP Drvar, pet požara na području PP Tomislavgrad , dva požara na području PP Kupres i jedan požar na području PP B. Grahovo.

U svim dojavama o požarima na lice mjesta izišli su djelatnici policije i poduzeli odgovarajuće mjere i radnje predviđene zakonom, u požarima gdje je pričinjena materijalna šteta ili je bila ugrožena imovina i materijalna dobra izvršeni su očevidi od strane djelatnika kriminalističke policije, a u požarima u kojima je gorjela manja površina trave i niskog raslinja sačinjene su službene bilješka o poduzetim mjerama.

U većini požara evidentirano je da gori trava i nisko raslinje i da su bili manjih razmjera , a evidentiran su i požari u kojima je bila ugrožena imovina drugih osoba i javno dobro, te da je u opožarenom području uništena privatna i društvena imovina.

Zbog izazivanja gore navedenih požara , a zbog sumnje na postojanje kaznenog djela formirano je sedam predmeta, biti će podnesene tri prekršajne prijave i dva zahtjeva za pokretanje prekršajnog postupka nadležnom Općinskom sudu za prekršaje i uručen jedan prekršajni nalog.

Na području PP Livno u deset evidentiranih požara, u jednom požaru gorio je krov obiteljske kuće, u jednom požaru gorio je krov škole, u jednom požaru izgorjelo je oko pedeset sadnica aronije i crijevo za navodnjavanje, u jedno požaru gorjeli su borovi kod škole, dok je u ostalim požarima gorjela trava i nisko raslinje. U Odsjeku kriminalističke policije u PU Livno formirana su četiri predmeta zbog sumnje da su počinjena kaznena djela, a u jednom slučaju u fazi je podnošenje prekršajne prijave i Zahtjeva za pokretanje prekršajnom postupka nadležnom Općinskom sudu za prekršaje.

Na području PP Glamoč u šest evidentiranih požara, u svim požarima gorjela je trava i nisko raslinje s tim da je u jednom požaru manje oštećen drveni stub ( bandera ), a u jednom požaru izgorjele su rolo bale sijena. Zbog izazivanje požara uručen je jedna prekršajna prijava.

Na području PP Drvar od ukupno pet evidentiranih prekršaja, u svim slučajevima gorjela je trava i nisko raslinje s tim da je u jednom požaru izgorjelo pet drvenih elektro stubova ( bandera ). U Odsjeku kriminalističke policije u PU Drvar formiran je jedan predmet zbog sumnje da je počinjeno kazneno djelo.

Na području PP Tomislavgrad od ukupno pet evidentiranih požara u svim slučajevima gorjela je trava i nisko raslinje s tim da je u jednom takvom požaru izgorjelo oko 100 rolo bala sijena i u jednom požaru izgorjeli su nasadi stabala jasena, bora i jele. U Odsjeku kriminalističke policije u PU Tomislavgrad formirana su dva predmeta zbog sumnje da su počinjena kaznena djela a u jednom slučaju u fazi je podnošenje prekršajne prijave i Zahtjeva za pokretanje prekršajnom postupka nadležnom Općinskom sudu za prekršaje.

Na području PP Kupres evidentirana su dva požara u kojima je gorjela trava, zbog izazivanja požara uručen je jedan prekršajni nalog. Na području PP B. Grahovo evidentiran je jedan požar u kojima je gorjela trava , nije bilo izrečenih sankcija zbog ovog požara.


 

Natrag Ispiši