Javne nabave

 

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja - uređenje fasade na zgradi MUP-a Livno

Na temelju članka 70. i 71. Zakona o javnim nabavama BiH i Zapisnika povjerenstava za javne nabave o pregledu i početnoj ocjeni ponuda broj: 02-01-11-3570-6/22 od 16.05.2022. godine i Zapisnika povjerenstava...
20.05.2022 10:01, Javne nabave

 

Pokretanju postupka nabave Građevinskih radova - Fasada na zgradi MUP-a Livno

Na temelju članka 14. stavak (1), članka 18. stavak(1) članka 87. i 88. Zakona o javnim nabavama („Službeni glasnik BiH“, broj: 39/14), članka 24. stavak (3) Zakona o unutarnjim poslovima Kantona 10 („Narodne novine Hercegbosanske županije“, broj: 3/02, 6/03, 11/03,1/05,7/18), a u svezi sa Planom javnih nabava...
20.05.2022 09:58, Javne nabave

 

Plan javnih nabava za 2022 godinu

Plan javnih nabava za 2022 godinu
16.02.2022 12:03, Javne nabave

 

1144-8-2-6/21 - Radovi, Završni građevinski radovi

jn_21_6...
11.06.2021 08:59, Javne nabave

 

1144-8-2-5/21 - Robe, Kupovina

jn_21_5...
11.06.2021 08:58, Javne nabave

 

1144-8-2-4/21 - Usluge, Arhitektonske usluge

jn_21_4...
11.06.2021 08:58, Javne nabave

 

1144-8-2-3/21 - Usluge, Zdravstvene i socijalne usluge

jn_21_3...
11.06.2021 08:57, Javne nabave

 

1144-8-2-2/21 - Usluge, ostale usluge

jn_21_2...
11.06.2021 08:55, Javne nabave

 

Plan javnih nabava za 2021.

javne_nabave_2021...
08.04.2021 12:51, Javne nabave