Natječaji i oglasi

 

JAVNI NATJEČAJ za popunu upražnjenih radnih mjesta policijskih službenika

Uprave policije Ministarstva unutarnjih poslova Kantona 10, o b j a v lj u j e : J A V N I N A T J E Č A J za popunu upražnjenih radnih mjesta policijskih službenika u Upravi policije Ministarstva unutarnjih poslova Kantona 10 i to u: Početni čin "Policajac" ......................................broj izvršitelja 55 Početni čin "Mlađi inspektor" ...........................broj izvršitelja 5
10.11.2022 11:39, Natječaji i oglasi

 

JAVNI OGLAS za popunu upražnjenog radnog mjesta namještenika u Ministarstvu unutarnjih poslova Kantona 10

Ministarstvo unutarnjih poslova Kantona 10 objavljuje: JAVNI OGLAS za popunu upražnjenog radnog mjesta namještenika u Ministarstvu unutarnjih poslova Kantona 10 Viši referent za izdavanje osobnih isprava u Odsjeku upravnih poslova Policijske uprave Drvar- 1 (jedan) izvršitelj na neodređeno vrijeme.
04.10.2022 08:52, Natječaji i oglasi

 

JAVNI NATJEČAJ za popunu radnog mjesta državnog službenika u Ministarstvu unutarnjih poslova Kantona 10

Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, objavljuje JAVNI NATJEČAJ za popunu radnog mjesta državnog službenika u Ministarstvu unutarnjih poslova Kantona 10 Radno mjesto - Šef Odsjeka u Odsjeku upravnih poslova u Policijskoj postaji Kupres – 1 ( jedan) izvršitelj, na određeno vrijeme do povratka odsutnog državnog službenika, a najduže dvije godine
04.10.2022 08:37, Natječaji i oglasi

 

Dopuna internog oglasa

Dopuna internog oglasa za popunu radnog mjesta državnog službenika u Ministarstvu unutarnjih poslova Kantona 10 za radno mjesto - Šef Odsjeka u Odsjeku upravnih poslova Policijske uprave Drvar – 1 (jedan) izvršitelj
23.08.2022 08:57, Natječaji i oglasi

 

Interni oglas za popunu radnog mjesta državnog službenika u MUP-u K10

Rukovodi radom Odsjeka, organizira vršenje poslova iz nadležnosti Odsjeka, raspoređuje poslove na službenike i namještenike i daje upute za njihov rad, osigurava blagovremeno, zakonito i pravilno vršenje
18.08.2022 09:00, Natječaji i oglasi

 

Obavijest za kandidate

Kandidati_10_08_22...
10.08.2022 14:14, Natječaji i oglasi

 

Obavijest za kandidate

Obavještavaju se kandidati koji se nalaze na Listi uspješnih kandidata sa brojem osvojenih bodova na svakom testu i ukupnim brojem bodova broj: 02-03-30-464-266/22 od 29.06.2022. godine pod rednim brojem 48,49,50 i 51 da će se liječnički pregled za kandidate obaviti...
03.08.2022 11:11, Natječaji i oglasi

 

INTERNI OGLAS za popunu upražnjenih radnih mjesta namještenika u MUP-u K10

Na temelju članka 85. Zakona o državnim službenicima i namještenicima u tijelima državne službe u Hercegbosanskoj županiji (“ Narodne novine Hercegbosanske županije “ broj: 1/14, 5/16 i1/22) i Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva unutarnjih poslov...
02.08.2022 09:46, Natječaji i oglasi

 

Obavijest za kandidate

Obavještavaju se kandidate koji se nalaze na Listi uspješnih kandidata sa brojem osvojenih bodova na svakom testu i ukupnim brojem bodova broj: 02-03-30-464-266/22 od 29.06.2022. godine da će se za kandidate pod rednim brojem 49, 50 i 51 obaviti dodatno testiranje...
01.08.2022 13:07, Natječaji i oglasi

 

Obavijest za kandidate

Obavještavaju se kandidati koji se nalaze na Listi uspješnih kandidata broj: 02-03-30-464-266/22 od 29.06.2022. godine pod rednim brojem...
27.07.2022 15:21, Natječaji i oglasi

 

Naredna stranica