Plan javnih nabava za 2019. godinu

 

Na temelju članka 17. Zakona o javnim nabavkama u BiH("Službeni glasnik BiH", broj:39/14), a sukladno proračunu Ministarstva unutarnjih poslova Kantona 10 ("Narodne novine Hercegbosanske županije", broj:04/19), ministar unutarnjih poslova Kantona 10 donosi... više u privitku: 

javne_nabave_2019.pdf

 

Natrag Ispiši