Trogodišnji plan rada MUP-a K10 za radoblje 2022. - 2024. godine

 

Prema Zakonu o razvojnom planiranju i upravljanju razvojem u Federaciji Bosne i

Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj: 32/17) i Uredbi o trogodišnjem

i godišnjem planiranju rada, monitoringu i izvješćivanju u Federaciji Bosne i

Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj: 74/19 i 2/21), trogodišnji plan

rada Ministarstva unutarnjih poslova Kantona 10 (u daljem tekstu Ministarstvo) je

implementacijski dokument koji operacionalizira strateške ciljeve, prioritete i mjere iz

relevantnih strateških dokumenata, te operacionalizira nadležnosti tijela uprave i

predstavlja osnovu za izradu Dokumenta okvirnog proračuna (DOP), proizlazi iz

nadležnosti Ministarstva propisanih Zakonom o unutarnjim poslovima Kantona 10

("Narodne novine Hercegbosanske županije", broj; 03/02, 11/02, 06/03 i 01/05) i

Zakona o ustrojstvu i djelokrugu upanijske uprave („Narodne novine

Hercegbosanske županije", broj; 02/96,04/99,08/03,11/07 i 07/09), te sveobuhvatne

analize postojećeg stanja u predmetnoj oblasti. S njim se definira jedan glavni

program Ministarstva, na osnovu strateških ciljeva i prioriteta iz Strategije razvoja

Kantona 10 za razdoblje 2021.-2027. godina i zakonskih nadležnosti Ministarstva.

Prilikom izrade trogodišnjeg plana rada, preuzeti su projekti i aktivnosti iz Akcijskoga

plana za razdoblje 2022.-2024. godina.


Preumite dokument:
trogodisnji_plan_rada_mupk10_12_.pdf

 

Natrag Ispiši