Priopćenje o radnom vremenu

 

Sukladno uputama Kriznog stožera Ministarstva rada. zdravstva, socijalne skrbi i prognanih HBŽ, Ministarstvo unutarnjih poslova K10 izvješćuje javnost:

- da će rad sa strankama koje imaju neodložive i žurne poslove u šalter salama obavljati u vremenskom periodu od 8,00-12,00 sati, te se stranke mole da vode računa o preopručenom razmaku između osoba, da ulaze u prostorije pojedinačno ne stvarajući gužvu i nepotrebno se ne zadržavaju.

Također, stranke svoje podneske mogu uputiti i putem pošte ili na e-mail adresu MUP-a (info@mupk10.gov.ba)

 

Natrag Ispiši