Priopćenje

 

            Bosna i Hercegovina
    Federacija Bosne i Hercegovine
                 KANTON 10
MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
                   L I V N O

Broj: 02-01-30-10452-12 /21
Dana, 31.08.2021. godine

                          PRIOPĆENJE
 Dana 10.06.2021. godine na temelju članka 182. Zakona o unutarnjim poslovima Kantona 10
i članka 6. Uredbe o Uredu za pritužbe javnosti raspisan je Javni natječaj za imenovanje Ureda
za pritužbe javnosti, broj: 02-01-30-10452/21. Navedeni Natječaj je objavljen u „Službenim
novinama Federacije BiH“, „Dnevnom listu“, na web stranicama MUP-a i Vlade HBŽ, te oglasnim
pločama Ministarstva. Na raspisani Javni natječaj su, u za to predviđenom roku, dostavljene 3
prijave kandidata. Jedan prijavljeni kandidat nije ispunjavao tražene uvjete. Za predsjednika
Ureda nije bilo prijava kandidata. Obzirom na činjenicu da su 2 kandidata ispunjavala uvjete
natječaja, a da se Ured sastoji od predsjedavajućeg i 2 člana to se nisu stekli uvjeti za sastav
Ureda, te je sukladno odredbama članka 6. Uredbe za pritužbe javnosti, Javni natječaj ponovljen
dana 30.08.2021. godine i raspisan Ponovni javni natječaj, broj: 02-01-30-10452-9/21. 

                       MINISTAR 

                     Mario Lovrić
                magistar kriminalistik

 

Natrag Ispiši