Posjedovanje opojne droge, Livno!

 


   Dana, 20.04.2020 godine u 14,00 sati djelatnici Odjela za suzbijanje i sprečavanje zlouporabe opojnih droga u ul. K. Mutimira u Livnu, legitimirali su osobu A.B. iz Livna, tom prilikom A.B. je dragovoljno predala dva smotuljka od pvc folije u kojima se nalazila zeljasta materija, koja asocira na marihuanu. 

   Zeljasta materija je izuzeta, nakon čega je sačinjen zapisnik o ispitivanju osumnjičene, na okolnosti počinjenog KD " "Posjedovanje i omogućavanje uživanja opojnih droga " iz čl. 239 KZ F BiH. Daljnji operativni rad je u tijeku.

 

Natrag Ispiši