Pokretanju postupka nabave Građevinskih radova - Fasada na zgradi MUP-a Livno

 

Na temelju članka 14. stavak (1), članka 18. stavak(1) članka 87. i 88. Zakona o javnim nabavama („Službeni glasnik BiH“, broj: 39/14), članka 24. stavak (3) Zakona o unutarnjim poslovima Kantona 10 („Narodne novine Hercegbosanske županije“, broj: 3/02, 6/03, 11/03,1/05,7/18), a u svezi sa Planom javnih nabava Ministarstva unutarnjih poslova Kantona 10 broj: 02-01-03-232 /22 godine, od 10 siječnja 2022 godine, ministar unutarnjih poslova donosi :

ODLUKU

O pokretanju postupka nabave Građevinskih radova - Fasada na zgradi MUP-a Livno.


Više u PDF dokumentu u privitku:
JN_Odluka_fasada.pdf 

Natrag Ispiši