Obavijest za kandidate

 

Obavijest za kandidate i dr.,

Obavještavaju se kandidati koji se nalaze na Konačnoj listi kandidata koji se upućuju na osnovnu policijsku obuku broj: 02-03/1-30-464-319/22 od 10.08.2022. godine da su obavezni :

-dana 30.08.2022. (utorak) godine s početkom u 11,00 sati, doći u prostorije MUP-a Kantona 10 Livno (sala za sastanke) radi potpisivanja Ugovora o međusobnim pravima i obvezama MUP-a Kantona 10 i kadeta-polaznika osnovne policijske obuke za čin „policajac“ i „mlađi inspektor“ na Policijskoj akademiji Federalnog ministarstva unutarnjih poslova.

Napomena: Kandidati su obvezni sa sobom ponijeti:

- ovjerenu fotokopiju osobne iskaznice,

- uvjerenje o prebivalištu,

- uvjerenje o nekažnjavanju (policija),

- potvrdu iz banke o broju tekućeg računa.

                                                                    NAČELNIK 
                                                  SEKTORA UNIFORMIRANE POLICIJE

                                                                Glavni inspektor
                                                                    Ante Stanić


 

Natrag Ispiši