Obavijest za kandidate

 

Obavještavaju se kandidati koji se nalaze na Listi uspješnih kandidata sa brojem osvojenih bodova na svakom testu i ukupnim brojem bodova broj: 02-03-30-464-266/22 od 29.06.2022. godine pod rednim brojem 48,49,50 i 51 da će se liječnički pregled za kandidate obaviti; 

- dana 04. kolovoza 2022. godine (četvrtak) sa početkom u 08,00 sati u JU Zavod za zdravstvenu zaštitu MUP-a Kantona Sarajevo, ulica Alije Isakovića br.3.,Sarajevo (preko puta Centralne banke Bosne i Hercegovine). 

Gore navedeni kandidati obvezni su doći u JU Zavod za zdravstvenu zaštitu MUP-a Kantona Sarajevo u 7,30 sati (kandidat sami snose troškove putovanja, a troškove liječničkog pregleda idu na teret MUP-a K-10.) Kandidati će od strane ovlaštenog uposlenika Zavoda MUP-a Kantona Sarajevo dobit daljnje upute o provođenju liječničkog pregleda. 

 Utvrđivanje zdravstvene sposobnosti provoditi će se prema odredbama Pravilnika o psiho-fizičkim I zdravstvanim uvjetima koje moraju ispunjavati policijski službenici Ministarstva unutarnjih poslova Kantona 10, a ujedno će se utvrditi i tjelesna i duševna sposobnost za rad kandidata. 

Sukladno odredbama članka 5. Pravilnika kandidati koji su upućeni na liječnički pregled dužni su donijeti i predočiti medicinsku dokumentaciju o liječenju koju posjeduje. Ako se neki od kandidata ne podvrgne liječničkom pregledu ili na istom ne zadovolji policjski komesar će na liječnički pregled uputiti slijedećeg kandidata prema kriterijima iz članka 4. i 45. Zakona. 

Napomena: Obavještavaju se kandidati da su sa sobom dužni ponijeti osobnu iskaznicu i doći natašte. 


NAČELNIK SEKTORAUNIFORMIRANE POLICIJE
Glavni inspektor
Ante Stanić

 

Natrag Ispiši