Izvješće o stanju sigurnosti od 05. do 12.09. 2022. godine!

 


  U vremenskom periodu od 05. do 12.09.2022. godine na području Hercegbosanske županije dogodilo se dvanaest prometnih nezgoda, od toga dvije prometne nezgode sa povrijeđenim osobama ( 1 SSO i 1 TTO), i deset prometnih nezgoda sa manjom materijalnom štetom. U zoni odgovornosti PU Livno dogodilo se pet prometnih nezgoda , u zoni odgovornosti PU Tomislavgrad dogodilo se pet prometnih nezgoda, dok su se u zoni odgovornosti PU Drvar dogodile dvije prometne nezgode.

  U oblasti kriminaliteta zabilježeno je dvanaest događaja koji imaju obilježja kaznenog djela i to:

   - 4 KD "Teška krađa",
   - 2 KD "Krađa",
   - 3 KD "Oštećenje tuđe svari",
   - 1 KD " Posjedovanje i omogućavanje uživanje opojnih droga",
   - 1 KD "Šumska krađa",
   - 1 KD "Nasilje u obitelji".

  Na području Hercegbosanske županije zabilježeno je devet prekršaja po javnom redu i miru:

   - jedan prekršaj po čl. 4. Zakona o javnom redu i miru ( verbalno vrijeđanje ),
   - jedan prekršaj po čl. 5. Zakona o javnom redu i miru ( sudjelovanje u tučnjavi ),
   - jedan prekršaj po čl. 6. Zakona o javnom redu i miru ( naročito drsko ponašanje ),
   - pet prekršaja po čl. 7. Zakona o javnom redu i miru ( ometanje ili omalovažavanje tijela vlasti prilikom obavljanja službenih radnji ),
   - jedan prekršaj po čl. 31. Zakona o javnom redu i miru ( izvođenje psa ili druge životinje na javno mjesto bez brnjice).

 

Natrag Ispiši