Tjedno izvješće Uprave policije MUP-a K10!

 


  U vremenskom periodu od 27.04. do 04.05. 2020. godine na području HB županije zabilježene su četiri prometne nezgode, od toga jedna prometna nezgoda s većom materijalnom štetom i tri prometne nezgode s manjom materijalnom štetom.U zoni odgovornosti PU Livno zabilježene su dvije prometne nezgode, u zoni odgovornosti PU Tomislavgrad zabilježena je jedna prometna nezgoda i u zoni odgovornosti PU Drvar zabilježena je jedna prometna nezgoda.

  U oblasti kriminaliteta zabilježeno je šest događaja koji imaju obilježja kaznenog djela i to:

   - 2 KD "Teška krađa" ( PP Kupres i PP B. Grahovo ).
   - 1 KD "Posjedovanje i omogućavanje uživanja opojnih droga" ( PP Livno ),
   - 1 KD "Posebni slučajevi krivotvorenja isprava " ( PP Tomislavgrad ),
   - 1 KD "Ugrožavanje prometa opasnom radnjom" ( PP Drvar ),
   - 1 KD " Nanošenje težih tjelesnih ozljeda " ( PP Tomislavgrad ).

   Na području HB županije zabilježeno je jedanaest prekršaja po javnom redu i miru ;

   - jedan prekršaja po čl. 4. Zakona o javnom redu i miru ( verbalno vrijeđanje ),
   - dva prekršaja po čl. 5. Zakon o javnom redu i miru ( sudjelovanje u tučnjavi ),
   - šest prekršaja po čl. 7. zakona o javnom redu i miru ( ne postupanje po odredbama službene osobe ),
   - jedan prekršaj po čl. 21. Zakona o javnom redu i miru ( stvaranje nepotrebne buke na javnom mjestu ),
   - jedan prekršaj po čl. 22. Zakona o javnom redu i miru ( stvaranje nepotrebne buke u stanu ). 

 

Natrag Ispiši