Tjedno izvješće Uprave policije MUP-a K10!

 


   U vremenskom periodu od 30.03. do 06.04. 2020 godine na području HB županije zabilježene su tri prometne nezgode s manjom materijalnom štetom. U zoni odgovornosti PU Livno zabilježene su dvije prometne nezgode, u zoni odgovornosti PU Tomislavgrad zabilježena je jedna prometna nezgoda, dok u zoni odgovornosti PU Drvar nisu zabilježene prometne nezgode.

   U oblasti kriminaliteta zabilježeno je šest događaja koji imaju obilježja kaznenog djela i to:

   - 1 KD "Teška krađa" ( PP B. Grahovo ),
   - 3 KD " Krađe" ( PP Livno, PP Kupres i PP Drvar ),
   - 1 KD "Oštećenje tuđe stvari" ( PP Drvar ),
   - 1 KD "Šumska Krađa " ( PP Tomislavgrad ).

  Na području HB županije zabilježeno je 18 prekršaja po javnom redu i miru:

 - dva prekršaja po čl. 4. zakona o javnom redu i miru ( verbalno vrijeđanje ),
 - jedan prekršaj po čl. 6. Zakona o javnom redu i miru ( naročito drsko ponašanje ),
 - 12 prekršaja po čl. 7. Zakona o javnom redu i miru ( ne postupanje po određenom zakonitom zahtjevu službene osobe ),
 - jedan prekršaj po čl. 16. zakona o javnom redu i miru ( skitnja ili prosjačenje ),
 - dva prekršaja po čl. 31. Zakona o javnom redu i miru ( izvođenje na javno mjesto psa ili druge životinje bez brnjice ).
   
 

 

Natrag Ispiši