Tjedno izvješće od 8.7. do 15.7.2019. godine

 

U vremensko periodu od 8.7. do 15.7.2019 godine na području naše županije
dogodilo se 14 prometnih nezgoda, od toga 3 prometne nezgode s nastradalim
osobama ( 4 TTO i 4 LTO ), s većom materijalnom štetom 3 p/n, te 8 prometnih
nezgoda s manjom mat. štetom.

U zoni odgovornosti PU Livno dogodile su se četiri prometne nezgode,
u zoni odgovornosti PU Tomislavgrad osam prometnih nezgoda
i u zoni odgovornosti PU Drvar zabilježene su dvije prometna nezgoda.

U oblasti kriminaliteta zabilježeno je 10 (deset) događaja
koji imaju obilježja kaznenog djela i to:
- 1 KD " Mučenje i ubijanje životinja " (PP Livno),
- 1 KD " Nanošenje lakših tjelesnih ozljeda" ( PP Glamoč ),
- 2 KD " Oštećenje tuđe stvari" (PP LOivno i PP Bos.Grahovo),
- 3 KD " Krađa " ( PP Kupres, Bos.Grahovo i Tomislavgrad ),
- 3 KD " Teška krađa" ( PP Tomislavgrad i PP Livno ).

Na području HB županije evidentirana su četiri prekršaja po javnom redu i miru :
- jedan prekršaj po čl. 4. Zakona o javnom redu i miru ( verbalni sukob ),
- tri prekršaja po čl. 6. Zakona o javnom redu i miru ( naročito drsko ponašanje ).

 

Natrag Ispiši