Tjedno izvješće od 09. do 16.03.2020 godine!

 


   U vremenskom periodu od 09. do 16.03. 2020 godine na području HB županije zabilježeno je osam prometnih nezgoda, od toga jedna prometna nezgoda s nastradalom osobom ( 2 LTO ) i sedam prometnih nezgoda s manjom materijalnom štetom. U zoni odgovornosti PU Livno zabilježeno je pet prometnih nezgoda, u zoni odgovornosti PU Tomislavgrad zabilježene su tri prometne nezgode, dok u zoni odgovornosti PU Drvar nisu zabilježene prometne nezgode.

   U oblasti kriminaliteta zabilježeno je osam događaja koji imaju obilježja kaznenog djela i to:

   - 2 KD " Krađe " ( PP Livno ),
   - 2 KD "Posjedovanje i omogućavanje uživanja opojnih droga" ( PP Livno i PP Drvar ),
   - 1 KD " Nasilje u obitelji" ( PP Drvar ),
   - 1 KD " Šumska krađa" ( PP Drvar ),
   - 1 KD " Poseban slučaj krivotvorenja isprava " ( PP Livno ),
   - 1 KD " Nanošenje lakših tjelesnih ozljeda" ( PP Drvar ).

  Na području HB županije zabilježeno je šest prekršaja po javnom redu i miru :
  - dva prekršaja po čl. 4. Zakona o javnom redu i miru ( verbalno vrijeđanje ),
  - jedan prekršaj po čl. 6. Zakona o javnom redu i miru ( naročito drsko ponašanje ),
  - dva prekršaja po čl. 16. Zakona o javnom redu i miru ( prosjačenje ),
  - jedan prekršaj po čl. 22. Zakona o javnom redu i miru ( izazivanje buke u stanu ).
   

 

 

Natrag Ispiši