Tjedno izvješće od 07.10 - 14.10.2019 godine!

 

   

   U vremenskom periodu od 07.10 - 14.10. 2019 godine na području HB županije dogodilo se 11 prometnih nezgoda, od toga tri prometne nezgode sa nastradalim osobama ( 1 TTO i 2 LTO ), jedna prometna nezgoda sa većom materijalnom štetom i sedam prometnih nezgoda sa manjom materijalnom štetom.U zoni odgovornosti PU Livno ( PP Livno i PP Glamoč ) dogodilo se 7 prometnih nezgoda, u zoni odgovornosti PU Tomislavgrad ( PP Tomislavgrad i PP Kupres ) dogodile su se 2 prometne nezgode i u zoni odgovornosti PU Drvar ( PP Drvar i PP B. Grahovo) dogodile su se 2 prometne nezgode.

   U oblasti kriminaliteta zabilježena su četiri događaja koji imaju obilježja kaznenog djela i to:

     - 1 KD " Razbojništvo" ( PP Tomislavgrad ),
     - 1 KD "Krađa" ( PP Livno ),
     - 1 KD " Nanošenja lakših tjelesnih ozljeda " ( PP Livno ),
     - 1 KD " Nasilje u obitelji " ( PP Livno ).

   Na području HB županije proli tjedan zabilježeno je 6 prekršaja po javnom redu i miru:
     - pet prekršaja po čl.4. Zakona o javnom redu i miru ( verbalno vrijeđanje ),
     - jedan prekršaj po čl. 7. Zakona o javnom redu i miru ( ometanje ili omalovažavanje tijela vlasti ).


  

 

Natrag Ispiši