Tjedno izvješće o stanju sigurnosti od 21. do 28.12.2020 godine!

 


  U vremenskom periodu od 21. do 28.12.2020 godine na području HB županije dogodilo se devet prometnih nezgoda, od toga dvije prometne nezgode s nastradalom  osobom ( 1 TTO, 3 LTO), dvije prometne nezgode s većom materijalnom štetom i pet prometnih nezgoda s manjom materijalnom štetom.U zoni odgovornosti PU Livno dogodile su se četiri prometne nezgode, u zoni odgovornosti PU Tomislavgrad dogodilo se pet prometnih nezgoda, dok u zoni odgovornosti PU Drvar nisu zabilježene prometne nezgode.

  U oblasti kriminaliteta zabilježeno je osam događaja koji imaju obilježja kaznenog djela i to:

   - 1 KD "Razbojništvo" ( PP Livno ),
   - 1 KD "Teška krađa" ( PP Livno ),
   - 1 KD "Krađa" ( PP Livno ),
   - 1 KD "Posjedovanje i omogućavanje uživanja opojnih droga" ( PP Tomislavgrad),
   - 1 KD "Oštećenje tuđe stvari" ( PP Livno ), 
   - 1 KD "Poseban slučaj krivotvorenja isprava" ( PP Tomislavgrad), 
   - 2 KD "Nanošenje lakših tjelesnih ozljeda" ( PP Livno ).

  Na području HB Županije zabilježena su tri prekršaja po javnom redu i miru:

  - dva prekršaja po čl. 7. Zakona o javnom redu i miru ( ometanje ili omalovažavanje tijela vlasti ),
  - jedan prekršaj po čl. 16. Zakona o javnom redu i miru ( prosjačenje ili skitnja ).  

 

 

Natrag Ispiši