Tjedno izvješće o stanju sigurnosti od 20. do 27.07. 2020 godine!

 


   U vremenskom periodu od 20.07. do 27.07.2020 godine na području HB županije dogodilo se četrnaest prometnih nezgoda, od toga četiri prometne nezgode s nastradalom osobom ( 5 TTO ), jedna prometna nezgoda s većom materijalnom štetom i devet prometnih nezgoda s manjom materijalnom štetom.U zoni odgovornosti PU Livno dogodilo se šest prometnih nezgoda, u zoni odgovornosti PU Tomislavgrad dogodilo se pet prometnih nezgoda i u zoni odgovornosti PU Drvar dogodile su se tri prometne nezgode.

   U oblasti kriminaliteta dogodilo se devet događaja koji imaju obilježja kaznenog djela i to:

   - 4 KD "Krađa" ( PP Livno,PP Glamoč, PP Drvar i PP B. Grahovo),
   - 2 KD "Oštećenja tuđe stvari" ( PP Livno),
   - 2 KD "Nanošenje lakših tjelesnih ozljeda" ( PP Livno i PP B. Grahovo ),
   - 1 KD " Napad na službenu osobu u vršenju poslova sigurnosti" ( PP Drvar ).

  Na području HB županije zabilježeno je pet prekršaja po javnom redu i miru: 
  
   - dva prekršaja po čl. 5. zakona o javnom redu i miru ( sudjelovanje u tučnjavi ),
   - jedan prekršaj po čl. 6. zakona o javnom redu i miru ( naročito drsko ponašanje ),
   - dva prekršaja po čl. 7. Zakona o javnom redu i miru ( ometanje ili omalovažavanje tijela vlasti ),


 

Natrag Ispiši