Tjedno izvješće o stanju sigurnosti od 14. do 21.06.2021 godine!

 


  U vremenskom periodu od 14. do 21.06.2021 godine na području HB županije dogodilo se petnaest prometnih nezgoda, od toga dvije prometne nezgode sa povrijeđenim osobama ( 2 LTO ), jedna prometna nezgoda sa većom materijalnom štetom i dvanaest prometnih nezgoda sa manjom materijalnom štetom. U zoni odgovornosti PU Livno dogodilo se dvanaest prometnih nezgoda, u zoni odgovornosti PU Tomislavgrad dogodile su se dvije prometne nezgode i u zoni odgovornosti PU Drvar dogodila se jedna prometna nezgoda.

  U oblasti kriminaliteta zabilježeno je pet događaja koji imaju obilježja kaznenog djela i to:

   - 1 KD "Ugrožavanje sigurnosti " ( PP Livno ),
   - 1 KD " Šumska krađa" ( PP B. Grahovo ),
   - 1 KD "Nanošenje težih tjelesnih ozljeda" ( PP Livno ),
   - 1 KD "Nasilja u obitelji " ( PP Livno ),
   - 1 KD "Prevare" ( PP Livno ).
  
  Na području HB županije zabilježeno je sedam prekršaja po javnom redu i miru:
  
   - jedan prekršaj po čl. 4. Zakona o javnom redu i miru ( verbalno vrijeđanje ),
   - dva prekršaja po čl. 5: Zakona o javnom redu i miru ( sudjelovanje u tučnjavi ),
   - dva prekršaja po čl. 6. Zakona o javnom redu i miru ( naročito drsko ponašanje ),
   - jedan prekršaj po čl. 7. Zakona o javnom redu i miru ( ometanje ili omalovažavanje tijela vlasti prilikom obavljanja službenih radnji ),
   - jedan prekršaj po čl. 21. Zakona o javnom redu i miru ( puštanje preglasne glazbe ).

 

  

 

Natrag Ispiši