Tjedno izvješće o stanju sigurnosti od 14.9 do 21.9.2020 godine!

 

U vremenskom periodu od 14.9. do 21.9.2020 godine na području
HB županije dogodilo se 8 prometnih nezgoda od kojih su
- 2 p/n s nastradalim osobama (2 osobe zadobile LTO),
- 2 p/n s većom meterijalnom štetom,
- 4 p/n s manjom materijalnom štetom.
U zoni odgovornosti PP Livno 5 p/n, PP Tomislavgrad 1, PP Glamoč 1, PP Kupres 1.

U oblasti kriminaliteta zabilježeno je sedam događaja koji imaju obilježja kaznenog djela:
- 1 KD "Šumska krađa" ( PP Bos Grahovo ),
- 2 KD "Krađa" ( PP Livno i PP Drvar ),
- 1 KD "Posjedovanje i omogućavanje uživanja opojnih droga" ( PP Livno ),
- 1 KD "Nasilje u obitelji" ( PP Glamoč ),
- 1 KD "Pokušaj ubojstva" ( PP Livno ),
- 1 KD "Oštećenje tuđe stvari" ( PP Livno ).

Na području HB županije zabilježeno je 5 prekršaja po javnom redu i miru:
- jedan prekršaj po čl.4. Zakona o javnom redu i miru ( verbalno vrijeđanje ),
- dva prekršaja po čl. 6. Zakona o javnom redu i miru ( naročito drsko ponašanje ),
- jedan prekršaja po čl. 7. Zakona o javnom redu i miru ( ometanje ili omalovažavanje tijela vlasti ),
- jedan prekršaj po čl. 31. Zakona o javnom redu i miru ( izvođenje psa ili druge životinje na javno mjesto bez brnjice).

 

Natrag Ispiši