Tjedno izvješće o stanju sigurnosti od 13. do 20.09.2021 godine!

 


   U vremenskom periodu od 13. do 20.09.2021 godine na području HB županije dogodilo se dvanaest prometnih nezgoda, od toga dvije prometne nezgode sa ozlijeđenim osobama ( 1TTO 2 LTO ) i deset prometnih nezgoda sa manjom materijalnom štetom. U zoni odgovornosti PU Livno dogodilo se osam prometnih nezgoda, u zoni odgovornosti PU Tomislavgrad dogodile su se četiri prometne nezgode, dok se u zoni odgovornosti PU Drvar nije dogodila niti jedna prometna nezgoda.

  U oblasti kriminaliteta zabilježena su četiri događaja koji imaju obilježja kaznenog djela i to:

  - 1 KD "Oštećenje tuđe stvari" ( PP Livno ),
  - 1 KD "Nasilje u obitelji" ( PP Glamoč ),
  - 1 KD "Nanošenje lakših tjelesnih ozljeda" ( PP B. Grahovo ),
  - 1 KD "Povreda mira pokojnika " ( PP Livno ). 

  Na području HB županije zabilježena su četiri prekršaja po javnom redu i miru:

  - dva prekršaja po čl. 4. Zakona o javnom redu i miru ( verbalno vrijeđanje ),
  - dva prekršaja po čl. 6. Zakona o javnom redu i miru ( naročito drsko ponašanje ).

 

Natrag Ispiši