Tjedno izvješće o stanju sigurnosti od 12. do 19. 04. 2021 godine!

 

  U vremenskom periodu od 12. do 19.04.2021 godine na području HB županije dogodilo se osam prometnih nezgoda, od toga četiri prometne nezgode sa povrijeđenim osobama ( 2 TTO i 9 LTO ) i četiri prometne nezgode sa manjom materijalnom štetom.U zoni odgovornosti PU Livno dogodile su se tri prometne nezgode, u zoni odgovornosti PU Tomislavgrad dogodilo se  pet prometnih nezgoda, dok se u zoni odgovornosti PU Drvar nisu dogodile prometne nezgode.

  U oblasti kriminaliteta zabilježeno je sedam događaja koji imaju obilježja kaznenog djela i to:

   - 2 KD "Krađa",
   - 2 KD "Nasilja u obitelji",
   - 1 KD "Šumska krađa",
   - 1 KD "Oštećenje tuđe stvari",
   - 1 KD "Nanošenje lakših tjelesnih ozljeda".

   Na području HB županije zabilježeno je sedam prekršaja po javnom redu i miru:

   - tri prekršaja po čl. 4. Zakona o javnom redu i miru ( verbalno vrijeđanje ),
   - jedan prekršaj po čl. 5. Zakona o javnom redu i miru ( sudjelovanje u tučnjavi ),
   - jedan prekršaja po čl. 6. Zakona o javnom redu i miru ( naročito drsko ponašanje ),
   - jedan prekršaj po čl. 7. Zakona o javnom redu i miru (ometanje ili omalovažavanje tijela vlasti prilikom obavljanja službenih radnji ),
   - jedan prekršaj po čl. 39 . zakona o javnom redu i miru ( prikupljanje dobrovoljnih priloga od građana bez odobrenja nadležnog tijela ).
  

 

Natrag Ispiši