Tjedno izvješće o stanju sigurnosti od 07. do 14.06.2021 godine!

 


  U vremenskom periodu od 07. do 14.06.2021 godine na području HB županije dogodilo se šesnaest prometnih nezgoda, od toga sedam prometnih nezgoda sa povrijeđenom osobom ( 7 LTO ), dvije prometne nezgode sa većom materijalnom štetom i sedam prometnih nezgoda sa manjom materijalnom štetom. U zoni odgovornosti PU Livno dogodili se jedanaest prometnih nezgoda, u zoni odgovornosti PU Tomislavgrad dogodile su se četiri prometne nezgode i u zoni odgovornosti PU Drvar dogodila se jedna prometna nezgoda.

  U oblasti kriminaliteta zabilježeno je deset događaja koji imaju obilježja kaznenog djela i to:

  - 4 KD "Teška krađa",
  - 3 KD " Šumska krađa"
  - 1 KD "Oštećenje tuđe stvari"
  - 1 KD "Napad na ovlaštenu osobu pri obavljanju službene radnje",
  - 1 KD "Nanošenje lakših tjelesnih ozljeda".

  Na području HB županije dogodila su se dva slučaja narušavanja javnog reda i mira:

  - jedan prekršaj po čl. 4. Zakona o javnom redu i miru (verbalno vrijeđanje ),
  - jedan prekršaj po čl. 6. Zakona o javnom redu i miru ( naročito drsko ponašanje ).

  

 

Natrag Ispiši