Tjedno izvješće o stanju sigurnosti 6.7.-13.7.2020.

 

U vremenskom periodu od 6.7. do 13.7.2020. godine na području Hercegbosanske županije dogodilo se dvanaest prometnih nezgoda od kojih su tri s nastradalim osobama ( jedna osoba zadobila teže tjelesne ozljede, a tri osobe su zadobile lakše tjelesne ozljede). Dogodile su se dvije prometne nezgode sa većom materijalnom štetom i 8 prometnih nezgoda sa manjom materijalnom štetom. Prometne nezgode sa nastradalim osobama su se dogodile u zoni odgovrnosti PU Livno i PU Tomislavgrad dok su ostale p/n u zoni odgovornosti PU Livno(7), PP Kupres i PP Drvar po jednu prometnu nezgodu dok se u Glamoču i Bos Grahovu nije dogodila niti jedna prometna nezgoda. 

U oblasti kriminaliteta zabilježeno je devet događaja koja imaju obilježja kaznenih djela,
i to:
- 1 KD "Nanošenje LTO" ( PP Tomislavgrad),
- 1 KD "Oštećenje tuđe stvari" ( PP Livno),
- 4 KD "Teška krađa" ( 3 KD u Tomislavgradu i 1 KD u Glamoču),
- 1 KD "Posebni slučajevi krivotvorenja isprave" (1 KD Livno),
- 2 KD "Nesavjesno držanje pasa i drugih životinja" (2 KD PP Livno)

Na području HB županije zabilježeno je pet prekršaja po javnom redu i miru:
- tri prekršaja po čl. 4. Zakona o javnom mjestu ( verbalni sukob - Glamoč (1) i Tomislavgrad (2)).
- dva prekršaja po čl. 7. Zakona o javnom redu i miru ( ometanje tijela vlasti u vršenju službenih radnji - Livno).

 

Natrag Ispiši