Tjedno izvješće!

 

  U vremenskom periodu od 16.09. do 23.09.2019 godine na na području HB županije zabilježeno je sedam prometnih nezgoda, od toga dvije prometne nezgode s nastradalim osobama ( 2 LTO ) i  pet prometnih nezgoda s manjom materijalnom štetom.U zoni odgovornosti PU Livno zabilježeno je pet prometnih nezgoda, u zoni odgovornosti PU Tomislavgrad zabilježene su dvije prometne nezgode, dok u zoni odgovornosti PU Drvar nisu zabilježene prometne nezgode.

  U oblasti kriminaliteta zabilježena su dva događaja koji imaju obilježja kaznenog djela i to:

   - 1 KD " Posebni slučajevi krivotvorenja isprava" ( PP Livno ),
   - 1 KD " Nanošenje lakših tjelesnih ozljeda" ( PP Glamoč ).

   Na području HB županije zabilježena su tri prekršaja po javnom redu i miru:
  - dva prekršaja po čl. 4. Zakona o javnom redu i miru ( verbalno vrijeđanje ),
  - jedan prekršaj po čl. 5. Zakona o javnom redu i miru ( sudjelovanje u tučnjavi ). 


 

Natrag Ispiši