Tijedno izvješće o stanju sigurnosti od 05. do 12.10.2020 godine !

 

   U vremenskom periodu od 05.do 12.10.2020 godine na području HB županije zabilježeno je osam prometni nezgoda, od toga jedna prometna nezgoda s većom materijalnom štetom i sedam prometnih nezgoda s manjom materijalnom štetom. U zoni odgovornosti PU Livno zabilježena je jedna prometna nezgoda, u zoni odgovornosti PU Tomislavgrad zabilježeno je sedam prometnih nezgoda, dok u zoni odgovornosti PU Drvar nisu zabilježene prometne nezgode.

  U oblasti kriminaliteta zabilježeno je jedanaest događaja koji imaju obilježja kaznenog djela i to:

   - 1 KD " Teška krađa" ( PP Tomislavgrad),
   - 2 KD "Krađa" ( PP Livno ),
   - 1 KD "Šumska krađa" ( PP Drvar ),
   - 2 KD "Oštećenje tuđe stvari" ( PP Drvar ),
   - 1 KD "Ugrožavanje sigurnosti" ( PP Livno ),
   - 1 KD "Napad na ovlaštenu službenu osobu u vršenju službene službene dužnosti" ( PP Glamoč),
   - 1 KD "Krijumčarenje ljudi" ( PP Livno ),
   - 1 KD "Poseban slučaj krivotvorenja isprava" ( PP Tomislavgrad),
   - 1 KD "Nasilje u obitelji" ( PP Tomislavgrad ).

   Na području HB županije zabilježeno je trinaest prekršaja po javnom redu i miru i to:

   - tri prekršaja po čl. 4. Zakona o javnom redu i miru ( verbalno vrijeđanje ),
   - tri prekršaja po čl.6. Zakona o javnom reu i miru ( naročito drsko ponašanje ),
   - jedan prekršaj po čl. 7. Zakona o javnom redu ( ometanje ili omalovažavanje tijela vlasti ),
   - tri prekršaja po čl. 21. Zakona o javnom redu i miru ( puštanje preglasne glazbe),
   - tri prekršaja po čl. 31. Zakona o javnom reu i miru ( izvođenje psa ili druge životinju). 
   

 

Natrag Ispiši