Rezultati ispita općeg znanja za čin mlađi inspektor/policajac

 

Kandidati koji nisu prešli eliminacijski prag imaju pravo uvida u svoj test općeg znanja, za vrijeme radnog vremena, u uredu broj 48 u zgradi MUP-a.

Kandidati sa Lista kandidata koji su položili test općeg znanja, te su ispunili uvjete za pristupanje testu pisani rad idu u daljnju proceduru natječaja.


Kandidati sa Liste za početni čin mlađi inspektor pisani rad će pisati 18.09. u 16.00 sati.

Kandidati sa Lista se pozivaju na pisanje pismenog rada koji će se održati u zgradi ŠUP-a SS Kranjčevića u Livnu (škola u kojoj je pisan test općeg znanja) .

Kandidati sa Liste za početni čin policajac pisani rad će pisati 18.09. u 15.00 sati

Kandidati su dužni ponijeti osobnu iskaznicu, i kemijsku olovku.


Preuzmi dokument u PDF obliku:
lista_ml_insp_opce_znanje.pdf


 

Natrag Ispiši