Odluka o izuzeću

 

Sukladno članku 24. stavak 3. Zakona o unutarnjim poslovima Kantona 10 ("Narodne novine Hercegbosanske županije" broj 03/02, 06/03, 11/03, 01/05 i07/18) ,a na temelju članka 10a. stavak 1.točke a)i d),članka 10c. stavak 5. i članka 18. stavak 2. Zakona o javnim nabavama BiH (,Službeni glasnik Bit" broj 39 /14 i59/22), ministar unutarnjih poslova Kantona10 donosi odluku...

Preuzimanje dokumenta (PDF):

odluka_izuzece.pdf