Obavijest o liječničkom pregledu

 

Na temelju članka 53. stavak ( 4) Zakona o policijskim službenicima Kantona 10

("Narodne novine Hercegbosanske županije", broj 4/07, 8/08 i 7/18), a u svezi Oglasa za

popunu upražnjenih radnih mjesta policijskih službenika u Upravi policije, broj 02-03-34-

10621/18 od 11.06.2018.g., obavještavaju se kandidati pod šiframa A38, A25 i A40, da dana

11.04.2019.g. ( četvrtak) u 07,00 sati dođu u Dom zdravlja Livno, ulica Sv. Ive br.2, Livno,

radi liječničkog pregleda.

Kandidati su obvezni u naznačeno vrijeme doći u Dom zdravlja Livno i javiti se

medicinskoj sestri Marti Madžar. 

Sa sobom su dužni ponijeti važeću osobnu iskaznicu i doći natašte.

POLICIJSKI KOMESAR
Generalni inspektor policije
Ilija JakićPreuzmi dokument u PDF obliku:
obv_lijecnicnki_04_19.pdf

 

Natrag Ispiši