Obavijest kandidatima za upućivanje na liječnički pregled

 

O B A V I J E S T

Obavještavaju se kandidati koji se nalaze na Listi kandidata za upućivanje na liječnički pregled , broj 02-03-34-4320/19 od 14.03.2019.g., da će se liječnički pregled provesti u Domu zdravlja Livno, ulica Sv. Ive br.2, Livno, prema slijedećem rasporedu:

1. Dana 18.03.2019.g. (ponedjeljak) , s početkom u 07,00 sati: kandidati B18, B31, B19, B01, B34 i B10.

2. Dana 19.03.2019.g. (utorak) , s početkom u 07,00 sati: kandidati B20, B14, B24, B35, A15 i A51.

3. Dana 20.03.2019.g. (srijeda) , s početkom u 07,00 sati: kandidati A03, A53, A05, A70, A17 i A32.

4. Dana 21.03.2019.g. (četvrtak) , s početkom u 07,00 sati: kandidati A26, A31, A01, A45, A54 i A09.

5. Dana 22.03.2019.g. (petak) , s početkom u 07,00 sati: kandidati A20, A49, A06, A11, A67 i A50.

6. Dana 25.03.2019.g. (ponedjeljak) , s početkom u 07,00 sati: kandidati A69, A02, A21, A46, A55 i A57.

7. Dana 26.03.2019.g. (utorak) , s početkom u 07,00 sati: kandidati A10, A13, A24, A29, A19 i A37.

8. Dana 27.03.2019.g. (srijeda) , s početkom u 07,00 sati: kandidati A36, A33, A07, A48, A44 i A42.

9. Dana 28.03.2019.g. (četvrtak) , s početkom u 07,00 sati: kandidati A62, A28, A34, A56, A04 i A18.

10.Dana 29.03.2019.g. (petak) , s početkom u 07,00 sati: kandidati A39, A12, A08, A60, A66 i A68.

Kandidati su obvezni u naznačeno vrijeme doći u Dom zdravlja Livno i javiti se medicinskoj sestri Marti Madžar. Sa sobom su dužni ponijeti važeću osobnu iskaznicu i doći natašte.

POLICIJSKI KOMESAR

Generalni inspektor policije
Ilija Jakić


Preuzimanje u PDF obliku:

lijecnicki_15_03_19.pdf

 

Natrag Ispiši