Obavijest kandidatima o rezultatima pisanog rada - eseja

 

Obavještavaju se kandidati koji su se prijavili na Javni natječaj za popunu upražnjenih radnih mjesta policijskih službenika u Upravi policije Ministarstva unutarnjih poslova Kantona 10 broj: 02-03-30-9259-3/22 od 09.11.2022. godine, da će na oglasnim pločama u sjedištu Ministarstva unutarnjih poslova Kantona 10 i na oglasnim pločama Policijskih uprava i Policijskih postaja izvan sjedišta, dana 13.03.2023. godine u 12 sati biti objavljene Liste kandidata nakon provedenog testa pisanoga rada-eseja u početni čin „Policajac“ i početni čin „Mlađi inspektor“.

Kandidati koji se nalaze na Listi kandidata koji nisu zadovoljili na testu pisanoga rada-eseja imaju pravo izvršiti uvid u svoj test dana 13.03.2023. godine u vremenu od 14:00 sati do 15:30 sati u Sali za sastanke u zgradi MUP-a K10 u Livnu.


POVJERENSTVO ZA IZBOR

 

Natrag Ispiši