Natječaji i oglasi

 

Obavijest kandidatima o rezultatima pisanog rada - eseja

Obavještavaju se kandidati koji su se prijavili na Javni natječaj za popunu upražnjenih radnih mjesta policijskih službenika u Upravi policije Ministarstva unutarnjih poslova Kantona 10 broj: 02-03-30-9259-3/22 od 09.11.2022. godine, da će na oglasnim pločama...
10.03.2023 13:15, Natječaji i oglasi

 

Javni natječaj za prijem državnog službenika

Javni natječaj za prijem državnog službenika, Inspektora za zaštitu od požara i eksplozija u Odsjeku za inspekcijske poslove u Kabinetu ministra MUP-a K10 - 1 ( jedan) izvršitelj.
16.01.2023 14:02, Natječaji i oglasi

 

JAVNI OGLAS za popunu upražnjenih radnih mjesta namještenika u Ministarstvu unutarnjih poslova Kantona 10

Ministarstvo unutarnjih poslova Kantona 10 objavljuje: JAVNI OGLAS za popunu upražnjenih radnih mjesta namještenika u Ministarstvu unutarnjih poslova Kantona 10 1. Viši referent za izdavanje osobnih isprava u Odsjeku upravnih poslova Policijske uprave Tomislavgrad- 1 (jedan) izvršitelj na neodređeno vrijeme. 2. Viši referent za izdavanje osobnih isprava u Odsjeku upravnih poslova Policijske postaje Bosansko Grahovo - 1 (jedan) izvršitelj na neodređeno vrijeme. 3. Viši samostalni referent za obradu prekršajnih naloga u Policijskoj postaji Drvar-1(jedan) izvršitelj na neodređeno vrijeme.
28.12.2022 09:54, Natječaji i oglasi

 

JAVNI NATJEČAJ za popunu upražnjenih radnih mjesta policijskih službenika

Uprave policije Ministarstva unutarnjih poslova Kantona 10, o b j a v lj u j e : J A V N I N A T J E Č A J za popunu upražnjenih radnih mjesta policijskih službenika u Upravi policije Ministarstva unutarnjih poslova Kantona 10 i to u: Početni čin "Policajac" ......................................broj izvršitelja 55 Početni čin "Mlađi inspektor" ...........................broj izvršitelja 5
10.11.2022 11:39, Natječaji i oglasi

 

JAVNI OGLAS za popunu upražnjenog radnog mjesta namještenika u Ministarstvu unutarnjih poslova Kantona 10

Ministarstvo unutarnjih poslova Kantona 10 objavljuje: JAVNI OGLAS za popunu upražnjenog radnog mjesta namještenika u Ministarstvu unutarnjih poslova Kantona 10 Viši referent za izdavanje osobnih isprava u Odsjeku upravnih poslova Policijske uprave Drvar- 1 (jedan) izvršitelj na neodređeno vrijeme.
04.10.2022 08:52, Natječaji i oglasi

 

JAVNI NATJEČAJ za popunu radnog mjesta državnog službenika u Ministarstvu unutarnjih poslova Kantona 10

Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, objavljuje JAVNI NATJEČAJ za popunu radnog mjesta državnog službenika u Ministarstvu unutarnjih poslova Kantona 10 Radno mjesto - Šef Odsjeka u Odsjeku upravnih poslova u Policijskoj postaji Kupres – 1 ( jedan) izvršitelj, na određeno vrijeme do povratka odsutnog državnog službenika, a najduže dvije godine
04.10.2022 08:37, Natječaji i oglasi

 

Dopuna internog oglasa

Dopuna internog oglasa za popunu radnog mjesta državnog službenika u Ministarstvu unutarnjih poslova Kantona 10 za radno mjesto - Šef Odsjeka u Odsjeku upravnih poslova Policijske uprave Drvar – 1 (jedan) izvršitelj
23.08.2022 08:57, Natječaji i oglasi

 

Interni oglas za popunu radnog mjesta državnog službenika u MUP-u K10

Rukovodi radom Odsjeka, organizira vršenje poslova iz nadležnosti Odsjeka, raspoređuje poslove na službenike i namještenike i daje upute za njihov rad, osigurava blagovremeno, zakonito i pravilno vršenje
18.08.2022 09:00, Natječaji i oglasi

 

Obavijest za kandidate

Kandidati_10_08_22...
10.08.2022 14:14, Natječaji i oglasi

 

Obavijest za kandidate

Obavještavaju se kandidati koji se nalaze na Listi uspješnih kandidata sa brojem osvojenih bodova na svakom testu i ukupnim brojem bodova broj: 02-03-30-464-266/22 od 29.06.2022. godine pod rednim brojem 48,49,50 i 51 da će se liječnički pregled za kandidate obaviti...
03.08.2022 11:11, Natječaji i oglasi

 

Prethodna stranica Naredna stranica