Liste kandidata nakon testa tjelesne sposobnosti za čin policajac/ml. inspektor

 

LISTA
kandidata nakon testa tjelesne sposobnosti- čin policajac

A01. 5,20 bodova

A02. 3,60 bodova

A03. 8 bodova

A04. 6,20 bodova

A05. 6,20 bodova

A06. 5 bodova

A07. 6 bodova

A08. 5,60 bodova

A09. 6,40 bodova

A10. 6 bodova

A11. 6,40 bodova

A12. 3,60 bodova

A13. 5,20 bodova

A15. 8,20 bodova

A16. 6,40 boda

A17. 6,20 bodova

A18. 6,20 boda

A19. 5 bodova

A20. 7,20 bodova

A21. 7,40 bodova

A23. 7 bodova

A24. 8,20 bodova

A25. 5,80 bodova

A26. 5,80 bodova

A27. 6,40 bodova

A28. 8,20 bodova

A29. 8 bodova

A30. 7,60 bodova

A31. 6,80 bodova

A32. 7,80 bodova

A33. 8,20 bodova

A34. 4,60 bodova

A35. 5 bodova

A36. 6,20 bodova

A37. 6,20 bodova

A38. 8,40 bodova

A39. 5,80 bodova

A40. 6,40 bodova

A41. 7,60 bodova

A42. 6,60 bodova

A43. 3,40 bodova

A44. 5,80 bodova

A45. 5 bodova

A46. 4,40 bodova

A47. 6,60 bodova

A48. 5,80 bodova

A49. 8,20 bodova

A50. 5,60 bodova

A51. 8,20 bodova

A52. 5,60 bodova

A53. 7,60 bodova

A54. 6,80 bodova

A55. 8,40 bodova

A56. 8,20 bodova

A57. 6,20 bodova

A58. 7,60 bodova

A59. 5,40 bodova

A60. 6,60 bodova

A61. 6,20 bodova

A62. 7,40 bodova

A63. 5,60 bodova

A64. 8,20 bodova

A65. 5 bodova

A66. 8,40 bodova

A67. 7,40 bodova

A68. 6,20 bodova

A69. 7,60 bodova

A70. 8,80 bodova

A71. 6 bodova

A72. 7 bodova

Petar Ištuk nije zadovoljio eliminacijski prag iz testa tjelesne sposobnosti -skok u dalj, te se isti eliminira iz daljnje natječajne procedure.


LISTA
kandidata nakon testa tjelesne sposobnosti - čin mlađi inspektor

B01. 8.20 bodova

B02. 5 bodova

B03. 5.80 bodova

B04. 7.60 bodova

B05. 7.80 bodova

B06. 8.40 bodova

B07. 5.60 bodova

B08. 6 bodova

B09. 6.20 bodova

B10. 9.20 bodova

B11. 5.80 bodova

B12. 5.60 bodova

B13. 6 bodova

B14. 7 bodova

B16. 5.60 bodova

B17. 7.40 bodova

B18. 8.80 bodova

B19. 7.80 bodova

B20. 7.20 bodova

B21. 6.40 bodova

B22. 7.40 bodova

B23. 8.60 bodova

B24. 8.60 bodova

B25. 7.20 bodova

B28. 5.40 bodova

B29. 8.20 bodova

B30. 7.60 bodova

B31. 8 bodova

B32. 7 bodova

B33. 6.80 bodova

B34. 7.60 bodova

B35. 8.80 bodova

B36. 8.80 bodova

B37. 7.40 bodova

B38. 7.40 bodova

B39. 5.80 bodova.

Ivan Ćaleta i Dragana Polić nisu zadovoljili eliminacijski prag iz testa tjelesne sposobnosti – sprint 100 m, te se isti eliminiraju iz daljnje natječajne procedure.

Testu tjelesne sposobnosti nije pristupio Ivan Vrdoljak, te se isti eliminira iz daljnje natječajne procedure.


POVJERENSTVO ZA IZBOR
PREDSJEDNIK
Nikola Ivković

 

Natrag Ispiši