Konačna lista kandidata koji se upućuju na osnovnu policijsku obuku

 

Na temelju članka 53. stavak (6) Zakona o policijskim službenicima Kantona 10 ("Narodne novine Hercegbosanske županije", broj 4/07,8/08 i 7/18), a u vezi Oglasa za popunu upražnjenih radnih mjesta policijskih službenika u Upravi policije, broj 02-03-34-10621/18 od 11.06.2018.godine, policijski komesar utvrđuje

KONAČNU LISTU

kandidata koji se upućuju na osnovnu policijsku obuku

Početni čin mlađi inspektor:

1. B18

2. B31

3. B19

4. B01

5. B34

6. B10

7. B20

8. B14

9. B24

10. B35

Početni čin policajac:

1. A15

2. A51

3 A03

4. A05

5. A70

6. A17

7. A32

8. A31

9. A01

10. A45

11. A54

12. A09

13. A20

14. A49

15. A06

16. A11

17. A67

18. A50

19. A69

20. A02

21. A21

22. A46

23. A55

24. A57

25. A10

26. A13

27. A29

28. A19

29. A37

30. A36

31. A33

32. A07

33. A48

34. A44

35. A42

36. A62

37. A28

38. A34

39. A56

40. A04

41. A18

42. A39

43. A12

44. A08

45. A60

46. A66

47. A68

48. A25

49. A40

50. A16


POLICIJSKI KOMESAR
Generalni inspektor policije
Ilija Jakić


Preuzmi u PDF obliku:
konacna_lista_04_2019.pdf

 

Natrag Ispiši