Javni oglas za popunu radnog mjesta

 


JAVNI OGLAS za prijem namještenika u radni odnos na određeno vrijeme
u Ministarstvu unutarnjih poslova Kantona 10

Viši referent za izdavanje osobnih isprava u Odsjeku upravnih poslova Policijske uprave Livno- 1 (jedan) izvršitelj na određeno vrijeme, do povratka namještenika sa bolovanja.

Uvjeti: Pored općih uvjeta predviđenih u članku 89. Zakona o državnim službenicima i namještenicima u tijelima državne službe u Hercegbosanskoj županiji, kandidati trebaju ispunjavati i posebne uvjete propisane Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva unutarnjih poslova Kantona 10,i t
- završena gimnazija, ekonomska, upravna, tehnička škola SSS – IV stupanj,
- najmanje 10 mjeseci radnog iskustva u struci,
- položen stručni upravni ispit za namještenike SSS.


public/JAVNI_OGLAS_SA_STRUČNIM_ISPITOM.odt

 

Natrag Ispiši