JAVNI OGLAS: Administrator baza i održavanje informatičkog sustava u Odsjeku za informatičke poslove u Kabinetu ministra

 

Viši samostalni referent - administrator baza i održavanje informatičkog sustava u Odsjeku za informatičke poslove u Kabinetu ministra - 1 (jedan) izvršitelj na neodređeno vrijeme.

Opis poslova: obavlja poslove administriranja i održavanja mreže i baze podataka, radi na instaliranju izmjena i dopuna sistemskog softvera, sudjeluje u instaliranju i testiranju projekata, radi na otklanjanju grešaka u programima, sudjeluje u izradi manjih neovisnih obrada na računarima, prati i proučava primjenu određenih programa, organizira i obavlja poslove operatera na sustavu, analizira rad sustava, te uočava nepravilnosti u radu i obavještava nadležne djelatnike, analizira rad i predlaže mjere za racionalizaciju, analizira i otklanja zastoje na sustavu, sudjeluje u izradi i realizaciji planova stručnog educiranja iz područja informatike, organizira pravilno odvijanje radnih porcesa i njima pripadajućih aktivnosti, organizira i brine se za sigurnost i tajnost podataka, upravlja radom u mreži, posebnu pažnju posvećuje pravilnom radu sa bazom podataka, radi na održavanju svih uređaja i vodi računa o pravilnom napajanju uređaja električnom energijom, vrši instaliranje, testiranje i održavanje računarske opreme, otklanja kvarove i uzroke kvarova na informatičkoj opremi, vrši redoviti, periodični i izvanredni pregled informatičke opreme, prati stručnu literaturu, vodi propisane evidencije o izvršenim popravkama i utrošenim rezervnim dijelovima i materijalu, obavlja i druge poslove i zadatke koje odredi neposredni rukovoditelj, za izvršavanje navedenih poslova odgovora neposrednom rukovoditelju.

Uvjeti: Pored općih uvjeta predviđenih u članku 89. Zakona o državnim službenicima i namještenicima u tijelima državne službe u Hercegbosanskoj županiji, kandidati trebaju ispunjavati i posebne uvjete propisane Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva unutarnjih poslova Kantona 10,i t

- završen informatički, drugi fakultet-smjer informatike ili PT prometa ili viša škola

VŠS-VI stupanj,

- najmanje 1 godina radnog iskustva u struci,

- položen stručni upravni ispit za namještenike VŠS.


Za više informacija preuzmite dokument u PDF formatu: natjecaj_11_2021_referent.pdf

 

Natrag Ispiši