Izvješće o stanju sigurnosti od 08. do 15. 01.2024. godine

 


 U vremenskom periodu od 08. do 15. 01. 2024. godine na području Hercegbosanske županije dogodile su se dvadeset i dvije prometne nezgode, od toga pet prometnih nezgoda sa ozlijeđenim osobama ( 2 TTO i 5 LTO ), tri prometne nezgode sa većom materijalnom štetom i četrnaest prometnih nezgoda sa manjom materijalnom štetom. U zoni odgovornosti PU Livno dogodilo se deset prometnih nezgoda, u zoni odgovornosti PU Tomislavgrad dogodilo se jedanaest prometnih nezgoda, dok je se u zoni odgovornosti PU Drvar dogodila jedna prometna nezgoda.

 U oblasti kriminaliteta zabilježeno je sedam događaja koji imaju obilježja kaznenog djela i to:

  - 2 KD "Šumska krađa" ( PP Kupres, PP Drvar ),
  - 1 KD "Oštećenje tuđe stvari" ( PP Livno ),
  - 1 KD "Lažno predstavljanje" ( PP Livno ),
  - 1 KD "Ugrožavanje sigurnosti" ( PP Livno ),
  - 1 KD "Nasilju u obitelji" ( PP Tomislavgrad ),
  - 1 KD "Ucjena" ( PP Kupres ).

  Na području Hercegbosanske županije zabilježeno je jedanaest prekršaja po javnom redu i miru:

  - jedan prekršaj po čl. 4. Zakona o javnom redu i miru ( svađa, vika, vrijeđanje i omalovažavanje ),
  - dva prekršaja po čl. 5. Zakona o javnom redu i miru 8 tučnjava i vršenje nasilja ),
  - pet prekršaja po čl. 8. Zakon o javnom o javnom redu i miru ( uznemiravanje građana bukom ),
  - jedan prekršaj po čl. 17. Zakona o javnom redu i miru ( pijančevanje na javnom mjestu ),
  - dva prekršaja po čl. 30. Zakona o javnom redu i miru ( neoprezno držanje životinja ).
  
 

 

Natrag Ispiši