Izvješće o stanju sigurnosti od 01. do 08.07. 2024. godine

 


  U vremenskom periodu od 01. do 08.07. 2024 godine na području Hercegbosanske županije dogodilo se šesnaest prometnih nezgoda, od toga jedna prometna nezgoda sa ozlijeđenom osobom ( 1 LTO ), jedna prometna nezgoda sa većom materijalnom štetom i četrnaest prometnih nezgoda sa manjom materijalnom štetom. U zoni odgovornosti PU Livno dogodile su se tri prometne nezgode, u zoni odgovornosti PU Tomislavgrad dogodilo se osam prometnih nezgoda, dok  se u zoni odgovornosti PU Drvar dogodilo pet prometnih nezgoda.

  U oblasti kriminaliteta zabilježeno je osam događaja koji imaju obilježja kaznenog djela i to:

  - 2 KD "Krađa",
  - 3 KD "Posjedovanje i omogućavanje uživanja opojnih droga",
  - 3 KD "Prijevara".

  Na području Hercegbosanske županije zabilježeno je osam prekršaja po javnom redu i miru:

  - dva prekršaja po čl. 4. Zakona o javnom redu i miru ( svađa, vika, vrijeđanje, omalovažavanje ),
  - jedan prekršaj po čl. 7. Zakona o javnom redu i miru ( uznemiravanje ),
  - jedan prekršaj po čl. 8. Zakona o javnom redu i miru ( uznemiravanje građana bukom ),
  - jedna prekršaj po čl. 18. Zakona o javnom redu i miru ( širenje lažnih vijesti i dojava ),
  - jedan prekršaja po čl. 27. Zakona o javnom redu i miru ( prosjačenje ),
  - jedan prekršaj po čl. 30. zakona o javnom redu i miru ( neoprezno držanje životinja ),
  - jedan prekršaj po čl. 33. Zakona o javnom redu i miru ometanje službenih osoba tijela vlasti u vršenju javnih ovlasti ).

 

 

Natrag Ispiši