Izmijenjena lista kandidata odabranih radi upućivanja na liječnički pregled

 

Na temelju članka 52. stavak 1. Zakona o policijskim službenicima Kantona 10 („Narodne novine Hercegbosanske županije", broj 4/07, 8/08 i 7/18), a postupajući po rješenju Policijskog odbora Ministarstva unutarnjih poslova Kantona 10, broj 02-03-34-PO-18/19 od 16.01.2019.g., policijski komesar u ponovnom postupku utvrđuje

IZMIJENJENU LISTU KANDIDATA ODABRANIH RADI UPUĆIVANJA NA

LIJEČNIČKI PREGLED

I.

Lista kandidata odabranih radi upućivanja na liječnički pregled , broj 02-03/34-21489/18 od 06.12.2018.g., mijenja se u dijelu koji se odnosi na početni čin policajac, na način da se u tabeli pod rednim brojem 50. brišu podaci " A68; 23; 10; 6,2; 5; 44,2 " i pod navedenim rednim brojem trebaju stajati podaci " A66; 27; 6; 8,4; 3; 44,4", dok se obrazloženje koje se nalazi ispod tabelarnog prikaza odabranih kandidata briše.

II.

Ova izmijenjena Lista kandidata odabranih radi upućivanja na liječnički pregled stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se na oglasnoj ploči policijskog tijela putem Povjerenstva za izbor.

III.

Na navedenu izmijenjenu Listu kandidata odabranih radi upućivanja na liječnički pregled kandidati pod šifrom A68 i A66 mogu izjaviti žalbu Policijskom odboru Ministarstva unutarnjih poslova Kantona 10 putem Povjerenstva za izbor , u roku od 8 ( osam) dana od dana objave izmijenjene Liste na oglasnoj ploči policijskog tijela.

POLICIJSKI KOMESAR
Generalni inspektor policije
Ilija Jakić


izmijenjena_lista_29_01_18.pdf

Povezani dokument:
lista_uprava_natjecaj_12_18.pdf

 

Natrag Ispiši